WELCOME TO

MY WORLD OF MUSIC

Chrissie, hur mår du?
- Lyssna här direkt

Från det senast albumet Den eviga längtan!

Bokningar
NU HAR BOKNINGAR INFÖR SOMMAREN STARTAT
Boka snarast för att garantera just din datum.